Witaj na naszej stronie!

Witamy na stronie Polskiego Związku Emerytów,Rencistów i Inwalidów Oddz.Rejonowy w Gdyni.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI) powstał w 1950 roku.

Działamy na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Wieloletnia nasza działalność pozwala nam

dogłębnie poznać warunki życia tej grupy społecznej, jej problemów i bolączek.


CHORWACJA

Wtorek, 2022-07-12 22:08:45 - Dodany przez Zw.em-GA

Możemy umożliwić wyjazd na wypoczynek do Chorwacji na wyspę KRK w dniach 18-27 września. Informacje w biurze Związku.

WIZYTA

Poniedziałek, 2022-07-04 18:29:53 - Dodany przez Zw.em-GA

Pragnę poinformować Członków Związku Emerytów, ... O/R w Gdyni,
że przy okazji pobytu na Wybrzeżu Przewodniczącej ZG Związku –
Pani Dr Elżbiety Ostrowskiej - mieliśmy okazję gościć ją w naszym biurze oraz przedstawić nasze problemy związane z funkcjonowaniem i działalnością Organizacji w trudnym obecnie czasie. (zwłaszcza dla Seniorów)

WYCIECZKI

Niedziela, 2022-02-27 19:24:52 - Dodany przez Zw.em-GA

BIURO ZWIĄZKU EMERYTÓW przyjmuje zapisy na wszystkie wyjazdy turystyczne jedno i kilkudniowe,
które podane są w zakładce - WYCIECZKI.
Ilość uczestników jest (niestety) ograniczona !
Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z Uchwałą Zarządu dotyczącej, konsekwencji w razie rezygnacji z wyjazdu (wywieszona na tablicy ogłoszeń)

PŁATNOŚCI

Środa, 2022-02-16 15:45:11 - Dodany przez Zw.em-GA

INFORMUJEMY wszystkich zainteresowanych,
że płatności w kasie Związku można dokonywać
tylko GOTÓWKĄ ! ! !

TRUSKAWIEC

Niedziela, 2022-02-13 11:37:38 - Dodany przez Zw.em-GA

Informujemy, że ze względu na napaść przez Federację Rosyjską - ROSJĘ na UKRAINĘ
- wstrzymujemy zapisy na wszystkie turnusy sanatoryjne do TRUSKAWCA.

INFORMACJA - KONTAKT

Środa, 2021-12-29 23:49:09 - Dodany przez Zw.em-GA

Biuro POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, ...O/R w Gdyni
Jest otwarte w ZMNIEJSZONEJ ILOŚCI GODZIN i dni.

BIURO JEST CZYNNE w:

- PONIEDZIAŁKI od godz. 11 00 - 15 00
oraz
- ŚRODY od godz. 09 00 - 13 00

*************************** ZAPRASZAMY

(wtorek i czwartek - NIECZYNNE

NASZ e-mail: biuro@emeryci-gdynia.pl

DALSZE INFORMACJE BĘDĄ PODAWANE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

www.emeryci-gdynia.pl

WAŻNE !

Piątek, 2021-12-03 11:49:18 - Dodany przez Zw.em-GA

INFORMUJEMY CZŁONKÓW ZWIĄZKU że,

- SKŁADKA CZŁONKOWSKA za rok 2022 WYNOSI 36,- PLN

- Prezydium Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Gdyni
informuje tych członków Związku,którzy nie opłacili składek członkowskich za 2020 rok i wcześniej,
że zgodnie ze Statutem Związku (par.13 pkt 3)(zaległość powyżej 12 miesięcy)
z dniem 31.12.2021r ZOSTANĄ SKREŚLENI Z LISTY CZŁONKÓW ZWIĄZKU.
(Od 01.01.2022r osoby te stracą uprawnienia przysługujące członkom Związku.

- CZŁONKOWIE ZKP(Związkowa Kasa Pogrzebowa)ZOBOWIĄZANI SĄ DO
OPŁACANIA SKŁADEK W TERMINIE DO 6-CIU MIESIĘCY ZA DANY ROK.
ZALEGŁOŚĆ POWYŻEJ 6-CIU MIESIĘCY SKUTKUJE CAŁKOWITĄ
UTRATĄ PRAWA DO WYPŁATY SUMY ZADEKLAROWANEGO UBEZPIECZENIA
ORAZ SKREŚLENIA Z LISTY CZŁONKÓW ZKP.

GIMNASTYKA

Piątek, 2021-11-26 22:16:37 - Dodany przez Zw.em-GA

INFORMUJEMY:
Prowadzimy zajęcia z GIMNASTYKI REKREACYJNEJ dla SENIORÓW
w UKS "GALEON" ul. Morska 89/91
we WTORKI i PIĄTKI.

Posiadamy jeszcze wolne miejsca w grupach, które ćwiczą
we wtorek oraz w piątek.

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE JEST OGRANICZONA!