Witaj na naszej stronie!

Witamy na stronie Polskiego Związku Emerytów,Rencistów i Inwalidów Oddz.Rejonowy w Gdyni.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI) powstał w 1950 roku.

Działamy na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Wieloletnia nasza działalność pozwala nam

dogłębnie poznać warunki życia tej grupy społecznej, jej problemów i bolączek.


KONTO

Piątek, 2022-04-29 09:21:02 - Dodany przez Zw.em-GA

Nr konta bankowego O/R PZERI w Gdyni do wpłat:

37 1020 1853 0000 9702 0067 4168

Przy wpłatach prosimy o podawanie czego dotyczy wpłata
oraz datę imprezy - wycieczki.

WYCIECZKI

Niedziela, 2022-02-27 19:24:52 - Dodany przez Zw.em-GA

BIURO ZWIĄZKU EMERYTÓW przyjmuje zapisy na wszystkie wyjazdy turystyczne jedno i kilkudniowe,
które podane są w zakładce - WYCIECZKI.
Ilość uczestników jest (niestety) ograniczona !
Przy większej ilości uczestników będziemy mogli obniżyć koszty.

PŁATNOŚCI

Środa, 2022-02-16 15:45:11 - Dodany przez Zw.em-GA

INFORMUJEMY wszystkich zainteresowanych,
że płatności w kasie Związku można dokonywać
tylko GOTÓWKĄ ! ! !

TRUSKAWIEC

Niedziela, 2022-02-13 11:37:38 - Dodany przez Zw.em-GA

Informujemy, że ze względu na napaść przez Federację Rosyjską - ROSJĘ na UKRAINĘ
- wstrzymujemy zapisy na wszystkie turnusy sanatoryjne do TRUSKAWCA.

INFORMACJA - KONTAKT

Środa, 2021-12-29 23:49:09 - Dodany przez Zw.em-GA

Biuro POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, ...O/R w Gdyni
Jest otwarte w ZMNIEJSZONEJ ILOŚCI GODZIN i dni.

BIURO JEST CZYNNE W FORMIE DYŻURÓW w:

- PONIEDZIAŁKI od godz. 11 00 - 15 00
oraz
- ŚRODY od godz. 09 00 - 13 00

*************************** ZAPRASZAMY

(wtorek i czwartek - NIECZYNNE

NASZ e-mail: biuro@emeryci-gdynia.pl

DALSZE INFORMACJE BĘDĄ PODAWANE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

www.emeryci-gdynia.pl

WAŻNE !

Piątek, 2021-12-03 11:49:18 - Dodany przez Zw.em-GA

INFORMUJEMY CZŁONKÓW ZWIĄZKU że,

- SKŁADKA CZŁONKOWSKA za rok 2022 WYNOSI 36,- PLN

- Prezydium Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Gdyni
informuje tych członków Związku,którzy nie opłacili składek członkowskich za 2020 rok i wcześniej,
że zgodnie ze Statutem Związku (par.13 pkt 3)(zaległość powyżej 12 miesięcy)
z dniem 31.12.2021r ZOSTANĄ SKREŚLENI Z LISTY CZŁONKÓW ZWIĄZKU.
(Od 01.01.2022r osoby te stracą uprawnienia przysługujące członkom Związku.

- CZŁONKOWIE ZKP(Związkowa Kasa Pogrzebowa)ZOBOWIĄZANI SĄ DO
OPŁACANIA SKŁADEK W TERMINIE DO 6-CIU MIESIĘCY ZA DANY ROK.
ZALEGŁOŚĆ POWYŻEJ 6-CIU MIESIĘCY SKUTKUJE CAŁKOWITĄ
UTRATĄ PRAWA DO WYPŁATY SUMY ZADEKLAROWANEGO UBEZPIECZENIA
ORAZ SKREŚLENIA Z LISTY CZŁONKÓW ZKP.

GIMNASTYKA

Piątek, 2021-11-26 22:16:37 - Dodany przez Zw.em-GA

INFORMUJEMY:
Prowadzimy zajęcia z GIMNASTYKI REKREACYJNEJ dla SENIORÓW
w UKS "GALEON" ul. Morska 89/91
we WTORKI i PIĄTKI.
Zajęcia odbywają się przy zastosowaniu wymogów sanitarnych

Posiadamy jeszcze wolne miejsca w grupie, która ma zajęcia
we wtorek: godz. - 12 00 oraz w piątek godz. - 10 00.

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE JEST OGRANICZONA!

*** Z przyczyn od nas niezależnych
nie będą prowadzone zajęcia w Szkole 21.