Witaj na naszej stronie!

Witamy na stronie Polskiego Związku Emerytów,Rencistów i Inwalidów Oddz.Rejonowy w Gdyni.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI) powstał w 1950 roku.

Działamy na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Wieloletnia nasza działalność pozwala nam

dogłębnie poznać warunki życia tej grupy społecznej, jej problemów i bolączek.


KONCERT WIEDEŃSKI

Poniedziałek, 2022-01-03 19:30:42 - Dodany przez Zw.em-GA

* * * * INFORMUJEMY * * * * Wszystkich zainteresowanych,
że Związek uzyskał możliwość zorganizowania biletów na "KONCERT WIEDEŃSKI".
Największe przeboje Johanna Straussa.
Koncert odbędzie się 20.02.2022r w Filharmonii Bałtyckiej
Cena biletów: 110,-/150,- zł
Informacje i zapisy w godz. otwarcia biura Związku.
ZAPRASZAMY wszystkich miłośników muzyki Wiedeńskich kompozytorów.

INFORMACJA - KONTAKT

Środa, 2021-12-29 23:49:09 - Dodany przez Zw.em-GA

Biuro POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, ...O/R w Gdyni
ze względu na pandemię COVID-19
Jest otwarte w ZMNIEJSZONEJ ILOŚCI GODZIN i dni.

BIURO JEST CZYNNE W FORMIE DYŻURÓW w:

- PONIEDZIAŁKI od godz. 11 00 - 15 00
oraz
- ŚRODY od godz. 09 00 - 13 00

*************************** ZAPRASZAMY

(wtorek i czwartek - praca zdalna)

NASZ e-mail: biuro@emeryci-gdynia.pl

DALSZE INFORMACJE BĘDĄ PODAWANE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

www.emeryci-gdynia.pl

SPOTKANIE w GCOP

Sobota, 2021-12-11 09:54:26 - Dodany przez Zw.em-GA

INFORMUJEMY, że rozpoczynamy kolejny cykl spotkań informacyjno-integracyjnych w GCOP ul. 3 Maja. Pierwsze spotkanie w 2022 roku odbędzie się już 05 stycznia w godz. 14 00 - 16 00.
Spotkania odbywać się będą przy zastosowaniu wymogów sanitarnych.
* * * * ZAPRASZAMY. ****

WAŻNE !

Piątek, 2021-12-03 11:49:18 - Dodany przez Zw.em-GA

INFORMUJEMY CZŁONKÓW ZWIĄZKU że,

- SKŁADKA CZŁONKOWSKA za rok 2022 WYNOSI 36,- PLN

- Prezydium Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Gdyni
informuje tych członków Związku,którzy nie opłacili składek członkowskich za 2020 rok i wcześniej,
że zgodnie ze Statutem Związku (par.13 pkt 3)(zaległość powyżej 12 miesięcy)
z dniem 31.12.2021r ZOSTANĄ SKREŚLENI Z LISTY CZŁONKÓW ZWIĄZKU.
(Od 01.01.2022r osoby te stracą uprawnienia przysługujące członkom Związku.

- CZŁONKOWIE ZKP(Związkowa Kasa Pogrzebowa)ZOBOWIĄZANI SĄ DO
OPŁACANIA SKŁADEK W TERMINIE DO 6-CIU MIESIĘCY ZA DANY ROK.
ZALEGŁOŚĆ POWYŻEJ 6-CIU MIESIĘCY SKUTKUJE CAŁKOWITĄ
UTRATĄ PRAWA DO WYPŁATY SUMY ZADEKLAROWANEGO UBEZPIECZENIA
ORAZ SKREŚLENIA Z LISTY CZŁONKÓW ZKP.

GIMNASTYKA

Piątek, 2021-11-26 22:16:37 - Dodany przez Zw.em-GA

INFORMUJEMY:
Prowadzimy zajęcia z GIMNASTYKI REKREACYJNEJ
w poniedziałki i czwartki w UKS "GALEON"
ul. Morska 89/91

Zajęcia odbywają się przy zastosowaniu
wymogów sanitarnych

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE JEST OGRANICZONA!
Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc.

*** Z przyczyn od nas niezależnych
nie będą prowadzone zajęcia w Szkole 21.