Witaj na naszej stronie!

Witamy na stronie Polskiego Związku Emerytów,Rencistów i Inwalidów Oddz.Rejonowy w Gdyni.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI) powstał w 1950 roku.

Działamy na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Wieloletnia nasza działalność pozwala nam

dogłębnie poznać warunki życia tej grupy społecznej, jej problemów i bolączek.


OGNISKA INTEGRACYJNE DLA SENIORÓW NA POLANCE REDŁOWSKIEJ

Sobota, 2024-07-06 11:18:35 - Dodany przez Zw.em-GA

UWAGA! - na OGNISKU 17 lipca będzie ważne wydarzenie- WRĘCZENIE NAGRODY MARSZAŁKA WOJ. POMORSKIEGO DLA WALDKA ŚWITO "Zwyczajny- Nadzwyczajny Senior Gdyni".
Doceniając zaangażowanie Waldemara w prowadzeniu imprez integracyjnych uczyńmy wszystko co jest możliwe aby na tym Ognisku była bardzo duża obecność naszych członków, sympatyków i zaproszonych gości.
ZAPRASZAMY wszystkich na święto Waldemara.

W trzecią środę każdego miesiąca, od 15 maja 2024 r., w godzinach 16.00- 20.00 zapraszamy na integracyjne ogniska na Polance Redłowskiej przy muzyce na wesoło, z kiełbaską i innymi atrakcjami.
Chętnych do współorganizacji biesiady - poszukujemy wśród naszych członków i sympatyków. W galerii umieszczona jest reklama tego ogniska jako imprezy integracyjnej.
Podajemy aktualne terminy integracyjnych ognisk na Polance Redłowskiej: 15 maj, 19 czerwiec, 17 lipiec, 21 sierpień, 18 wrzesień, 16 październik.

WOLNE MIEJSCA NA WYCIECZKI

Czwartek, 2024-05-23 13:09:38 - Dodany przez Zw.em-GA

Są jeszcze wolne miejsca na wycieczki:
- 08.08.2024 - Nidzica, Olsztyn, Grunwald w jeden dzień
- 20-23.08.2024 - Warmia i Mazury znane i nieznane
- 25-30.09.2024 - Beskidy- sześć dni + wypad na Słowację
Zapraszamy do zapisów w czasie dyżurów w poniedziałek i środę.


POPRAWIAMY ESTETYKĘ WEJŚCIA DO SIEDZIBY ZWIĄZKU

Czwartek, 2024-05-02 10:37:41 - Dodany przez Zw.em-GA

Od maja prowadzimy prace przekopywania i pielenia trawniczków przed budynkiem Związku. Jest już coraz ładniej. Dziękujemy osobom, które już pomogły w prowadzonych pracach.
OSOBY, KTÓRE POMOGŁY W UPIĘKSZANIU WEJŚCIA DO BUDYNKU PZERiI W GDYNI ul.Świętojańska 5/7:
1. pani Genia Kania
2. pani Hanna i Tadeusz Krasnodębscy.

Zapraszamy pozostałych członków i sympatyków PZERiI do pomocy w pracach poprawy estetyki naszego wejścia do budynku w czasie dyżurów lub w terminie uzgodnionym z ryszard.jarmoszka@gmail.com

Nastąpiła wielka awaria zasilania wody i zniszczone zostały efekty naszej pracy. Prace wstrzymane do czasu usunięcia awarii przez GPEC i uporządkowania terenu.
Prosimy osoby chętne do pomocy o telefoniczną lub e-mailową informację. Dobrze jest mieć ze sobą rękawiczki ochronne.
- zapraszam

ANKIETA WSPÓŁPRACY

Sobota, 2024-03-30 14:31:27 - Dodany przez Zw.em-GA

Zapraszamy wszystkich do stałego kontaktu z Biurem Związku w poniedziałek 11.00-15.00 i w środę 9.00 -13.00 oraz do kontaktu internetowego- biuro@emeryci-gdynia.pl
Dodatkowo ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY zmierzającej do jeszcze lepszej współpracy międzyludzkiej. ANKIETĘ można odebrać w biurze związku i w trakcie naszych środowych spotkań w GCOP Gdynia oraz na ognisku 17.07.2024 r. na Polance Redłowskiej.
Wypełnioną ankietę można przekazać drogą elektroniczną - mailową-
biuro@emeryci-gdynia.pl lub przynieść do biura związku.

TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA na 2025 r. WYCIECZEK + INNYCH IMPREZ

Piątek, 2023-06-16 22:43:08 - Dodany przez Zw.em-GA

Rozpoczynamy zbieranie zgłoszeń od naszych członków z propozycjami wycieczek pod hasłem: MARZENIA I PODRÓŻE NA EMERYTURZE.
Będziemy wdzięczni za ciekawe propozycje odwiedzenia znanych i nieznanych stron Polski. Propozycje można składać ustnie lub pisemnie - ZAPRASZAMY.

SPOTKANIA w GCOP GDYNIA ul. 3 Maja 27

Czwartek, 2022-09-01 09:26:22 - Dodany przez Zw.em-GA

Ostatnie spotkanie 05.06.2024 r. dotyczyło internetowego pokazania kroniki naszego związku emerytów ze szczególnym pokazaniem wniosku o nagrodę dla Waldemara Świto jako zwyczajny-nadzwyczajny senior. Obejrzeliśmy film z Instytutu Pileckiego o losach zesłania na Syberię w czasie drugiej wojny światowej.

W OKRESIE LETNIM NIE BĘDZIE SPOTKAŃ, WZNOWIENIE JESIENIĄ.

Zachęcamy naszych członków do stałego kontaktu internetowego.

PŁATNOŚCI

Środa, 2022-02-16 15:45:11 - Dodany przez Zw.em-GA

INFORMUJEMY wszystkich zainteresowanych,
że płatności w kasie Związku można dokonywać GOTÓWKĄ ! ! !

Można też dokonać płatności (po uzgodnieniu z biurem Związku}
przelewem na nasze konto:
PKO BP Nr - 37 1020 1853 0000 9702 0067 4168

INFORMACJA - KONTAKT

Środa, 2021-12-29 23:49:09 - Dodany przez Zw.em-GA

Biuro POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, ...O/R w Gdyni
Jest otwarte w ZMNIEJSZONEJ ILOŚCI GODZIN i dni.

BIURO JEST CZYNNE w:

- PONIEDZIAŁKI od godz. 11 00 - 15 00
oraz
- ŚRODY od godz. 09 00 - 13 00

Istnieje możliwość dodatkowych dyżurów w innych dniach i godzinach, w zależności od bieżących potrzeb zarządu, a szczególnie na uzasadniony wniosek naszych członków. Prosimy o sugestie.

*************************** ZAPRASZAMY

(wtorek, czwartek i piątek - NIECZYNNE

NASZ e-mail: biuro@emeryci-gdynia.pl

DALSZE INFORMACJE BĘDĄ PODAWANE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

www.emeryci-gdynia.pl

WAŻNE !

Piątek, 2021-12-03 11:49:18 - Dodany przez Zw.em-GA

Informujemy członków i sympatyków związku, że
SKŁADKA CZŁONKOWSKA od stycznia 2024 r. wynosi: 5zł na miesiąc czyli rocznie 60 zł.
Zobowiązania zaległe za poprzednie lata płacimy w niezmienionej wysokości 36 zł za rok 2022 i 2023.

- Prezydium Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Gdyni informuje tych członków Związku, którzy nie opłacili składek członkowskich za 2021 rok i wcześniej, że zgodnie ze Statutem Związku (par.13 pkt 3)(zaległość powyżej 12 miesięcy) z dniem 31.12.2022r ZOSTALI SKREŚLENI Z LISTY CZŁONKÓW ZWIĄZKU.
Od 01.01.2023r osoby te straciły uprawnienia przysługujące członkom Związku.
Prosimy o uregulowanie zaległych i bieżących należności za 2024 r.

- CZŁONKOWIE ZKP(Związkowa Kasa Pogrzebowa)ZOBOWIĄZANI SĄ DO
OPŁACANIA SKŁADEK W TERMINIE DO 6-CIU MIESIĘCY ZA DANY ROK.
ZALEGŁOŚĆ POWYŻEJ 6-CIU MIESIĘCY SKUTKUJE CAŁKOWITĄ
UTRATĄ PRAWA DO WYPŁATY SUMY ZADEKLAROWANEGO UBEZPIECZENIA
ORAZ SKREŚLENIA Z LISTY CZŁONKÓW ZKP.

GIMNASTYKA

Piątek, 2021-11-26 22:16:37 - Dodany przez Zw.em-GA

INFORMUJEMY:
Organizujemy, dla osób chcących zadbać o swoją kondycję fizyczną i sprawność- zajęcia z GIMNASTYKI REKREACYJNEJ dla SENIORÓW pod fachowym okiem instruktora w UKS "GALEON" ul. Morska 89/91
- WTOREK: 11.00 - 12.00
- CZWARTEK: 11.00 - 12.00
Zajęcia 2 x w tygodniu (od września do czerwca)

Istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową.

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE JEST OGRANICZONA!