Witaj na naszej stronie!

Witamy na stronie Polskiego Związku Emerytów,Rencistów i Inwalidów Oddz.Rejonowy w Gdyni.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI) powstał w 1950 roku.

Działamy na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Wieloletnia nasza działalność pozwala nam

dogłębnie poznać warunki życia tej grupy społecznej, jej problemów i bolączek.


BIESIADA w Oleńce

Środa, 2023-04-12 12:37:18 - Dodany przez Zw.em-GA

Związek Emerytów organizuje w dniu 22 czerwca tradycyjną "Biesiadę świętojańską"
Wyjazd z pod dworca PKP godz 14 00.
W programie: tańce, ognisko, poszczanie wianków.
Koszt od osoby: 150,- zł członkowie Związku.

SPOTKANIA w GCOP

Czwartek, 2022-09-01 09:26:22 - Dodany przez Zw.em-GA

W pierwszą środę każdego miesiąca w godz. 14 00 - 16 00 zapraszamy na spotkania informacyjno integracyjne członków i sympatyków Związku do GCOP ul 3 Maja 27.

DNIA 7 CZERWCA 2023 r.(1 środa miesiąca) SPOTKANIE BĘDZIE POŚWIĘCONE WSPÓŁPRACY Z OPIEKĄ LEKARSKĄ DLA SENIORÓW.

PŁATNOŚCI

Środa, 2022-02-16 15:45:11 - Dodany przez Zw.em-GA

INFORMUJEMY wszystkich zainteresowanych,
że płatności w kasie Związku można dokonywać
tylko GOTÓWKĄ ! ! !

Można też dokonać płatności (po uzgodnieniu z biurem Związku}
przelewem na nasze konto:
PKO BP Nr - 37 1020 1853 0000 9702 0067 4168

INFORMACJA - KONTAKT

Środa, 2021-12-29 23:49:09 - Dodany przez Zw.em-GA

Biuro POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, ...O/R w Gdyni
Jest otwarte w ZMNIEJSZONEJ ILOŚCI GODZIN i dni.

BIURO JEST CZYNNE w:

- PONIEDZIAŁKI od godz. 11 00 - 15 00
oraz
- ŚRODY od godz. 09 00 - 13 00

*************************** ZAPRASZAMY

(wtorek i czwartek - NIECZYNNE

NASZ e-mail: biuro@emeryci-gdynia.pl

DALSZE INFORMACJE BĘDĄ PODAWANE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

www.emeryci-gdynia.pl

WAŻNE !

Piątek, 2021-12-03 11:49:18 - Dodany przez Zw.em-GA

INFORMUJEMY CZŁONKÓW ZWIĄZKU że,

- SKŁADKA CZŁONKOWSKA za rok 2023 WYNOSI 36,- PLN

- Prezydium Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Gdyni
informuje tych członków Związku,którzy nie opłacili składek członkowskich za 2021 rok i wcześniej,
że zgodnie ze Statutem Związku (par.13 pkt 3)(zaległość powyżej 12 miesięcy)
z dniem 31.12.2022r ZOSTANĄ SKREŚLENI Z LISTY CZŁONKÓW ZWIĄZKU.
(Od 01.01.2023r osoby te stracą uprawnienia przysługujące członkom Związku.

- CZŁONKOWIE ZKP(Związkowa Kasa Pogrzebowa)ZOBOWIĄZANI SĄ DO
OPŁACANIA SKŁADEK W TERMINIE DO 6-CIU MIESIĘCY ZA DANY ROK.
ZALEGŁOŚĆ POWYŻEJ 6-CIU MIESIĘCY SKUTKUJE CAŁKOWITĄ
UTRATĄ PRAWA DO WYPŁATY SUMY ZADEKLAROWANEGO UBEZPIECZENIA
ORAZ SKREŚLENIA Z LISTY CZŁONKÓW ZKP.

GIMNASTYKA

Piątek, 2021-11-26 22:16:37 - Dodany przez Zw.em-GA

INFORMUJEMY:
Prowadzimy zajęcia z GIMNASTYKI REKREACYJNEJ dla SENIORÓW
w UKS "GALEON" ul. Morska 89/91
we WTORKI i PIĄTKI.

Posiadamy jeszcze wolne miejsca w grupach, które ćwiczą
we wtorek oraz w piątek.

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE JEST OGRANICZONA!