Witaj na naszej stronie!

Witamy na stronie Polskiego Związku Emerytów,Rencistów i Inwalidów Oddz.Rejonowy w Gdyni.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI) powstał w 1950 roku.

Działamy na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Wieloletnia nasza działalność pozwala nam

dogłębnie poznać warunki życia tej grupy społecznej, jej problemów i bolączek.


ZWIĄZEK Em. informuje

Piątek, 2021-12-03 13:51:08 - Dodany przez Zw.em-GA

Informujemy wszystkie zainteresowane osoby, że
27 grudnia (poniedziałek) biuro Związku będzie
* * * * NIECZYNNE ! * * *
Prosimy o wcześniejsze załatwianie wszelkich spraw a zwłaszcza
ZAŚWIADCZEŃ upoważniających do zakupu biletów kolejowych ze zniżką 37%

WAŻNE !

Piątek, 2021-12-03 11:49:18 - Dodany przez Zw.em-GA

INFORMUJEMY CZŁONKÓW ZWIĄZKU że,

- SKŁADKA CZŁONKOWSKA za rok 2021 WYNOSI 36,- PLN

- Prezydium Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Gdyni
informuje tych członków Związku,którzy nie opłacili składek członkowskich za 2020 rok,
że zgodnie ze Statutem Związku (par.13 pkt 3)(zaległość powyżej 12 miesięcy)
z dniem 31.12.2021r ZOSTANĄ SKREŚLENI Z LISTY CZŁONKÓW ZWIĄZKU.
(Od 01.01.2022r osoby te stracą uprawnienia przysługujące członkom Związku.

- CZŁONKOWIE ZKP(Związkowa Kasa Pogrzebowa)ZOBOWIĄZANI SĄ DO
OPŁACANIA SKŁADEK W TERMINIE DO 6-CIU MIESIĘCY ZA DANY ROK.
ZALEGŁOŚĆ POWYŻEJ 6-CIU MIESIĘCY SKUTKUJE CAŁKOWITĄ
UTRATĄ PRAWA DO WYPŁATY SUMY ZADEKLAROWANEGO UBEZPIECZENIA
ORAZ SKREŚLENIA Z LISTY CZŁONKÓW ZKP.

GIMNASTYKA

Piątek, 2021-11-26 22:16:37 - Dodany przez Zw.em-GA

INFORMUJEMY:
Prowadzimy zajęcia z GIMNASTYKI REKREACYJNEJ
w poniedziałki i czwartki w UKS "GALEON"
ul. Morska 89/91

Zajęcia odbywają się przy zastosowaniu
wymogów sanitarnych

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE JEST OGRANICZONA!
Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc.

*** Z przyczyn od nas niezależnych
nie będą prowadzone zajęcia w Szkole 21.

Spotkania w GCOP

Sobota, 2021-10-02 21:27:14 - Dodany przez danuta

Informujemy wszystkich zainteresowanych członków
(i sympatyków) Związku,że w grudniu nie będzie spotkania informacyjnego w 1 środę miesiąca.
ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE OPŁATKOWE
lecz w innym terminie.

UWAGA !!!!!

Środa, 2020-12-16 18:34:21 - Dodany przez danuta

Oddział Rejonowy POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, ... w Gdyni
ze względu na pandemię COVID-19

PROWADZI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W ZMNIEJSZONEJ ILOŚCI GODZIN.
BIURO JEST CZYNNE W FORMIE DYŻURÓW w:

- PONIEDZIAŁKI od godz. 11 00 - 15 00
- ŚRODY od godz. 09 00 - 13 00
*************************** ZAPRASZAMY
(wtorek i czwartek - praca zdalna)

NASZ e-mail: biuro@emeryci-gdynia.pl

PROSIMY TEŻ ŚLEDZIĆ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ :

www.emeryci-gdynia.pl